การผลิตยาเพิ่มเติมจากพืชการผลิตยาเพิ่มเติมจากพืช Voacanga แอฟริกาที่หายาก อย่างไรก็ตามกฎหมายใหม่จำกัด วิธีการผลิตยานี้ อุตสาหกรรมรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับเราไม่คาดหวังว่าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาโครงการนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับกระบวนการปัจจุบันได้แต่ทางเลือกคือบริษัทในอนาคต

ไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เดียวกันกับลูกค้าของพวกเขาได้ ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาชั้นวางของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน “คลังสารเคมี” ของ บริษัท ได้ถูกนำไปใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและอุตสาหกรรมกำลังต้องการยาใหม่เพื่อต่อต้านโรคใหม่และที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องค้นพบโมเลกุลที่เกิดขึ้นใหม่ตามธรรมชาติพร้อมกับการต่อสู้กับโรคสำคัญ ๆ บางอย่างของประชาชนเช่นโรคมะเร็งและความเจ็บป่วยทางจิตเป็นต้นโรคจิตเภท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นคือการหาโมเลกุลของพืชใหม่และไม่รู้จัก โครงการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 4 ปี