“ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ”

หากโลกต้องการจำกัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความขาดแคลนน้ำและมลพิษจากนั้นเราทุกคนต้องยอมรับอาหารที่ “flexitarian” กล่าวโดยนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าการกินอาหารจากพืชเป็นส่วนใหญ่และเป็นหนึ่งในสามขั้นตอนสำคัญต่ออนาคตที่ยั่งยืนในปี 2050 เศษอาหารจะต้องมีการลดลงครึ่งหนึ่งและการปฏิบัติการเกษตรที่ยังจะมีการปรับตัวดีขึ้นตามการศึกษา

ผลกระทบจากระบบอาหารอาจลดลงได้ถึง 90% รายงานการศึกษาฉบับใหม่ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้กล่าวถึงการผลิตอาหารและการบริโภคครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อภัยคุกคามสำคัญ ๆ ของโลก การเรียกร้องขั้นสุดท้ายเพื่อยุติ “ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ” ผู้เขียนกล่าวว่าระบบอาหารมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากรวมถึงการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดน้ำจืดและมลพิษโดยการใช้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอย่างมาก