อัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซพาณิชย์

การผลิตข้อมูลในเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลของไทยคาดว่าจะขยายตัวได้ถึงสี่เท่าในอีก 3 ปีข้างหน้าซึ่งส่งผลให้ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น Sunita Bottse กรรมการผู้จัดการ Supernap ประเทศไทยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีจำนวนถึง 69 ล้านคนถึง 46 ล้านคนในขณะที่จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 27 ล้านคนเพิ่มขึ้น 24 ราย จากปีก่อนหน้า การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Line, Twitter และ Instagram ควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซพาณิชย์และพาณิชย์โมบายอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ